Vad är det här?

Webbverktyget Koll på nätet riktar sig till unga mellan 13 och 18 år. Eleven får följa Alex genom sex korta berättelser som bland annat handlar om kommunikation på sociala medier, näthat, mobbning och sexuella kontakter på nätet.
Eleven får ta ställning till olika situationer som kan uppstå. Det är viktigt att diskutera efteråt om de olika valen som Alex står inför. Den diskussionen bör ledas av en pedagog. Ta gärna hjälp av lärarhandledningen.
Verktyget har utvecklats av Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Attention Hisingen-Kungälv inom ramen för Arvsfondsprojektet Nätkoll och i samarbete med Statens medieråd.

test